บุคลากรของเรา

ที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เราดูแลพนักงานของเราเหมือนครอบครัว เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกคน เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในอุตสาหกรรมฯ พนักงานหลายคนร่วมงานกับเรา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2002 และยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมของเราต่อไป

0
จำนวนพนักงานปัจจุบัน

ร่วมงานกับเรา (We are hiring)


ด้วยท่าเทียบเรือของเรา และเครือข่ายท่าเรือทั่วโลกของเรา ทำให้เราสามารถเสนอโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน เนื่องจากท่าเทียบเรือใหม่ของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัย ดังนั้น เราจึงต้องการพนักงานที่มีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยพนักงานของเรา รวมทั้งฝ่ายวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ เรามอบโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดในอาชีพการงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

จบการศึกษา ระดั…

จบการศึกษา ระดั…

จบการศึกษา ระดั…

จบการศึกษา ระดั…

เอกสารประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย สุภาพภาพเรียบร้อย 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวชาชน จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ

ส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานมาที่:
hr@hutchisonports.co.th

ติดต่อฝ่ายบุคคล:

หมายเลขโทรศัพท์: +66 3840 8700 ต่อ: 1120
+66 3840 8756

หมายเลขโทรสาร: +66 3840 8712

  • คุณ ประเสริฐ มณีวงศ์วิจิตร หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ
    “ผมปฏิบัติงานที่นี่มา 17 ปีแล้วครับ ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามา ตั้งแต่แรกเริ่ม และเห็นการพัฒนาของบริษัทนี้มาโดยตลอด การที่ได้ร่วมงานกับบริษัท ผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสำหรับตัวผมอย่างยิ่ง”
  • คุณ รัตนา อยู่สบาย หัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
    “ดิฉันเข้างานที่นี่มา ตอนนี้ก็ 17 ปีแล้วนะคะ คือเราจะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวที่ใหญ่ แล้วก็หัวหน้าครอบครัวดูแลสมาชิกในครอบครัวดีมากค่ะ”
  • คุณ ธนัญญา เกิดไกล หัวหน้างานฝ่ายบัญชีและการเงิน
    "ทำงานที่นี่มาเป็นเวลา 17 ปีค่ะ รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Hutchison Ports Thailand ค่ะ"

หมายเหตุ

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ให้โอกาสที่เท่าเทียมและยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคน ข้อมูลที่เราได้รับจะนำมาใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ภายใน 6 สัปดาห์ ถือว่าเป็นผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณา และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือก จะถูกนำออกจากระบบโดยอัตโนมัติ