บุคลากรของเรา

ที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เราดูแลพนักงานของเราเหมือนครอบครัว เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันศักยภาพและความสามารถของพนักงานทุกคน เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในอุตสาหกรรมฯ พนักงานหลายคนร่วมงานกับเรา ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2002 และยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมของเราต่อไป

0
จำนวนพนักงานปัจจุบัน

ร่วมงานกับเรา (We are hiring)


ด้วยท่าเทียบเรือของเรา และเครือข่ายท่าเรือทั่วโลกของเรา ทำให้เราสามารถเสนอโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน เนื่องจากท่าเทียบเรือใหม่ของเรามีเครื่องมือที่ทันสมัย ดังนั้น เราจึงต้องการพนักงานที่มีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยพนักงานของเรา รวมทั้งฝ่ายวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ เรามอบโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดในอาชีพการงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

จบการศึกษา ระดั…

จบการศึกษา ระดั…

จบการศึกษา ระดั…

จบการศึกษา ระดั…

เอกสารประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย สุภาพภาพเรียบร้อย 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวชาชน จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาใบอนุญาตขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ

ส่งประวัติและประสบการณ์การทำงานมาที่:
hr@hutchisonports.co.th

ติดต่อฝ่ายบุคคล:

หมายเลขโทรศัพท์: +66 3840 8700 ต่อ: 1120
+66 3840 8756

หมายยเลขโทรสาร: +66 3840 8712

  • คุณอำนวย จำปาแพง หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม
    “การได้เข้ามาทำงานที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มอบโอกาสให้ผมได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย คือครอบครัวของผม และผมรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่"
  • คุณสุพาพร แจ้งใจ หัวหน้าแผนกการวางแผนและควบคุม ฝ่ายปฏิบัติการ
    “ฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย การเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มก่อตั้ง ทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านและสถานที่ที่ให้ฉันได้พัฒนาศักยภาพ ฮัทชิสัน  พอร์ท ประเทศไทย ได้มอบความรู้ ความเชี่ยวชาญ และโอกาสที่ไม่สามารถหาจากที่ใดได้ และฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย”
  • คุณอรทัย สุมะนา หัวหน้าแผนกควบคุมสินเชื่อ ฝ่ายการเงิน
    "ตลอดระยะเวลา 13 ปี ในการทำงานกับฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมสินเชื่อ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ได้มอบโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด และงานที่ท้าทายเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ฉันพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

หมายเหตุ

ฮัทชิสันพอร์ท ประเทศไทย ให้โอกาสที่เท่าเทียมและยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคน ข้อมูลที่เราได้รับจะนำมาใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานเท่านั้น ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ภายใน 6 สัปดาห์ ถือว่าเป็นผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณา และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือก จะถูกนำออกจากระบบโดยอัตโนมัติ