ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) มอบเงินสนับสนุนงบประมาณต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย สำหรับบริการสุขภาพประชาชนโดยมีนายอำเภอ ศรีราชาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอาคารแพทย์แผนไทยนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการสำหรับประชาชนในอำเภอ ศรีราชา ประมาณเดือนเมษายนปีนี้