ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »


จดหมายเปิดผนึก จาก Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ Hutchison Ports ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิต รวมถึงการดำเนินงานของพวกเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไป กระนั้นแล้ว แม้จะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน Hutchison Ports Thailand (HPT) ก็ยังคงพยายามอย่างแข็งขัน เพื่อให้การบริการและการปฏิบัติงานของเราดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนในภาวะปกติ ซึ่งก็ต้องขอบคุณพนักงานของเราทุกคน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทัศนคติที่มีความเป็นมืออาชีพ เพี่อขับเคลื่อนกระบวนการขนส่งสินค้าจำเป็นต่างๆ ทั้งที่นำเข้าหรือส่งออกจาก ประเทศไทย ให้สามารถนำส่งไปยังปลายทางตรงตามกำหนดการได้อย่างปลอดภัย   

COVID19 Shines Light on Logistics Workers

COVID-19 กลายเป็นอุปสรรคในตลาดการค้าทั่วโลก และเป็นความท้าทายที่เราทุกคนไม่เคยรับมือมาก่อน แม้ว่าในอดีต ประเทศต่างๆ เคยปรับตัวฝ่าวิกฤต เช่น สงครามหรือความแร้นแค้นมาแล้วก็ตาม จึงกล่าวได้ว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า มีความสำคัญในภาวะวิกฤติเช่นนี้

ภาวะที่ไม่เคยมีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นนี้ ช่วยให้พวกเราตระหนักได้ว่า อุตสาหกรรมบางประเภทมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจมากเพียงใด ในขณะที่โดยปกติแล้ว อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มักจะไม่เป็นที่รับรู้ ว่ามีส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมากมาย เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ดำเนินอยู่ ‘เบื้องหลัง’

ทว่า ณ ปัจจุบัน เป็นที่ชัดเจนว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ คือฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยสินค้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก ได้รับการขนส่งผ่านกระบวนการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งทำหน้าที่ส่งมอบอาหาร พลังงาน และวัตถุดิบต่างๆ ที่สำคัญ รวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมและส่วนประกอบของสินค้านานาประเภท

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เรียงรายอยู่เต็มชั้นในซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสินค้าที่เป็นที่ต้องการอย่างเวชภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งล้วนได้รับการส่งมอบถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยและตรงเวลา ล้วนแล้วแต่เกิดจากความร่วมมือและความทุ่มเทของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ท่าเรือและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งทำหน้าที่ประคับประคองเศรษฐกิจทั่วโลกให้ยังคงดำเนินต่อไป พร้อมเชื่อมโยงประเทศ การค้า ธุรกิจ และผู้คนเข้าด้วยกัน

Service Continuity Maintained at Hutchison Ports Thailand

ภายใต้ภาวะวิกฤตระดับโลกเช่นนี้ การขับเคลื่อนซัพพลายเชนให้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลและธุรกิจขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน นับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด โดย HPT ได้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือต่อผลกระทบที่เกิดจาก COVID-19 และเพื่อให้ท่าเทียบเรือของเราสามารถเปิดให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง

ณ ท่าเรือชั้นนำของประเทศไทยอย่าง ท่าเรือแหลมฉบัง HPT ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าของไทยดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดในขบวนการซัพพลายเชนของลูกค้า เราพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทของเราดำเนินมาตรการและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของบุคลากร และในขณะเดียวกัน ก็รักษาธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ เพื่อสนับสนุนกระแสการขนส่งสินค้าจำเป็น ผ่านบริการโลจิสติกส์และบริการจัดการตู้สินค้าของเรา

ผมมีความภูมิใจที่จะกล่าวว่า ความพยายามของบุคลากรทั้งหมดของเรา ภายใต้วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก การปฏิบัติงานที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบของบุคลากร HPT ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถมอบบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า และการดำเนินงานร่วมกันอย่างสอดประสาน พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน ก็ทำให้เราสามารถประคองตัวผ่านสถานการณ์ COVID-19 ครั้งนี้ได้อย่างราบรื่น

Hutchison Ports Thailand Responds to COVID19 Outbreak

ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทุกหนแห่ง เรามั่นใจว่าบุคลากรของ Hutchison Ports Thailand พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรฐานความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงาน เรามีการคัดกรองลูกค้าและผู้ติดต่ออย่างเข้มงวด รักษาความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม   

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก่อตั้งคณะกรรมการ COVID-19 ขึ้น และกำหนดข้อปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

วิกฤตการณ์นี้เป็นความท้าทายที่ยากลำบากสำหรับพวกเราทุกคน ผมยอมรับตามตรงว่า เมื่อต้องรับมือกับความไม่แน่นอน ก็เป็นธรรมดาที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ จะสร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นในชีวิตการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพวกเราทุกๆ คน และแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถประคองตัวฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ โดยไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นประเทศอื่นๆ แต่เราทุกคนก็ต้องระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในอนาคตอันใกล้

Write a comment:

*

Your email address will not be published.