เกี่ยวกับฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

การทำงานอย่างมุ่งมั่นและการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ร่วมงานชาวไทยของเรา ได้ทำให้ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย กลายเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือชั้นนำของท่าเรือแหลมฉบัง

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากร ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ และช่วยให้เราเติบโตควบคู่ไปกับประเทศไทย

เติบโตไปพร้อมกัน

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2006 เพื่อควบรวมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือภายใต้การปฏิบัติการของบริษัท Hutchison Ports ในท่าเรือแหลมฉบังเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยบริษัท Thai Laemchabang Terminal (TLT) และบริษัท Hutchison Laemchabang Terminal (HLT)

โดยท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของเราที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่บนทำเลที่เป็นเขตอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย อาทิ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และจังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นที่ตั้งของบริษัทและโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยหลายแห่ง

ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อเส้นทางขนส่งทั้งทางถนนและทางรางไปยังเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ของไทย  ทำให้ท่าเทียบเรือของเราสามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งจากและไปยังพื้นที่ห่างไกลในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ยังมีความมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตของปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของไทย และส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยการสนับสนุนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นเกตเวย์ของประเทศไทย และศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สำหรับ ASEAN

บริษัท Thai Laemchabang Terminal (TLT)

TLT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 โดยปฏิบัติการที่ท่าเทียบเรือ A2 ซึ่งเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ ตั้งอยู่บนแอ่งจอดเรือ 1 ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีปั้นจั่นหน้าท่าขนาด 400 เมตร พร้อมเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการยกขนสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า

แข็งแกร่งด้วยเครือข่ายรอบโลก

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) เป็นบริษัทในเครือ Hutchison Ports Group บริษัทผู้ลงทุนและพัฒนาด้านท่าเรือรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีเครือข่ายท่าเรือมากกว่า 52 แห่ง ใน 27 ประเทศทั่วโลก และในปี 2018 Hutchison Ports ได้จัดการตู้สินค้าผ่านท่ารวมทั้งสิ้น 84.6 ล้าน ทีอียู

Hutchison Ports (Hutchison Port Holdings Limited) เป็นบริษัทในเครือของ CK Hutchison Holdings Ltd (CK Hutchison) บริษัทข้ามชาติด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีฐานธุรกิจอยู่ใน Hong Kong มีพนักงานประมาณ 300,000 คน ในมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยดำเนินธุรกิจอย่างหลากหลาย แบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ท่าเรือและการบริการที่เกี่ยวข้อง การเงินและการลงทุน การค้าปลีก โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และโทรคมนาคม