ผู้บริหาร ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

Stephen Ashworth

กรรมการผู้จัดการ
Mr. Ashworth ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) เมื่อเดือนมกราคม ปี 2015 และทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติการท่าเรือของ Hutchison Ports Group ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านประวัติ →

สกล โตจำเริญ

ประธานบริหารงานทั่วไป
คุณสกลเริ่มต้นการทำงานกับบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เมื่อปี 2002 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานบริหารงานทั่วไป ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี 2015

อ่านประวัติ →

อาณัติ มัชฌิมา

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
คุณอาณัติ เข้าร่วมทำงานกับ กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2003 ปัจจุบันคุณอาณัติดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการ

อ่านประวัติ →

สนใจร่วมงานหรือฝึกงานกับเรา?

ท่าเทียบเรือของเราเป็นท่าเรือที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในประเทศไทย งานของเราจึงมีความหลากหลาย มีความตื่นเต้น และมีความท้าทาย จะมีสถานที่ทำงานที่ไหน ที่มีโอกาสและเติบโตอย่างท่าเรือของ HPT

CAREERS