ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

แนวทางขององค์กรต่อการสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต้องไปพร้อมๆกัน HPT เป็นส่วนหนึ่งของท่าเทียบเรือที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆทุกทวีป ,เราดูแลผู้คน , ชุมชน และเมืองที่เราดำเนินธุรกิจ หลายทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ CSR ของเราเน้น เรื่องการศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา Mr. Stephen Ashwo…

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (…

จดหมายเปิดผนึก จาก Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดกา…

วันที่ 25 มิถุนายน 2563, บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการท่าเรือที่ใ…

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ป…

วันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะนักศึกษ…

วันที่  29 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย …

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท …

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะนักศึกษ…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะนักศึกษ…