ONLINE E-TRACKING
TRACK YOUR CONTAINER »

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ได้ต้อนรับเรือขนส่งตู้สินค้า M.V. YM WISDOM ของสายการเดินเรือ Yang Ming Line เข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือชุดดี เพื่อทำการขนถ่ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินขบวนที่ 34 จำนวน 3 ตู้ จากทั้งหมด 35 ขบวน โดยปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ด้วยวิธีการพิเศษที่แม่นยำและปลอดภัย

Write a comment:

*

Your email address will not be published.