การมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์อันโดดเด่น ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูสู่ทวีปเอเชียและทั่วโลก ประกอบกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาลไทย ที่ได้พัฒนาและเชื่อมโยงพื้นที่ห่างไกลของประเทศเข้ากับเส้นทางการขนส่งทางอากาศ ทางถนน และทางทะเล ในฐานะที่ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานี้ เราจึงได้ร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลางการด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมภายในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

การเชื่อมต่อทางน้ำ

ปัจจุบัน ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 5 แห่ง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับให้บริการเข้าเทียบท่าของเรือขนส่งสินค้า โดยมีความยาวหน้าท่าทั้งสิ้นรวม 2,350 เมตร ที่นี่เราเปิดให้บริการแก่สายการเดินเรือขนส่งสินค้าเลียบแม่น้ำและสายการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นประจำทุกวัน

การเชื่อมต่อทางถนน

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากถนนเพียง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกของประเทศ  โดยปัจจุบันมีรถบรรทุกเป็นจำนวนมากใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าเข้า-ออกท่าเรือ และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง

การเชื่อมต่อทางอากาศ

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ตั้งอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของไทยที่ให้บริการทั้งเที่ยวบินโดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลก

การเชื่อมต่อทางรถไฟ

ท่าเรือแหลมฉบัง เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ลาดกระบังได้โดยตรง