ท่าเทียบเรือ D

การลงทุนในท่าเทียบเรือ D เป็นการต่อยอดความสำเร็จของ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ที่ได้ปฏิบัติการในท่าเรือแหลมฉบังมายาวนานกว่าทศวรรษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้แก่องค์กร นอกจากนี้ การลงทุนในท่าเทียบเรือชุด D ยังจะเป็นต้นแบบให้กับท่าเทียบเรืออื่นๆ ในภูมิภาคด้วย

ท่าเทียบเรือ D1, D2 และ D3 เริ่มก่อสร้างในปี 2016 ซึ่งการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ชุด D ระยะแรกประกอบไปด้วย ท่าเรือน้ำลึกขนาดความยาวหน้าท่า 1,000 เมตร โดยมีปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าขนาด Super post-panamax จำนวน 6 คัน และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง อีก 20 คัน และให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019

เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่ารวม 17 คัน และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง 43 คัน ที่ปฏิบัติการด้วยระบบควบคุมระยะไกล โดยปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อนึ่ง บริษัทฯมีความยินดี ที่จะแจ้งให้ทราบว่า ท่าเทียบเรือ ชุด D ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ในปี 2020

ข้อมูลทั่วไป

ท่าเทียบเรือ ชุด D เป็นท่าเทียบเรือ ตั้งอยู่ในโครงการระยะที่ 2 ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยท่าเทียบเรือ ชุด D มีความยาวหน้าท่าทั้งหมด 1,700 เมตร มีการติดตั้งเทคโนโลยีอันทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือรุ่นใหม่ล่าสุดในท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ประมาณ 3.4 ล้านทีอียูต่อปี

0
ความยาวหน้าท่า (เมตร)
0
ความลึกที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร)
0
พื้นที่ท่าเทียบเรือ (เฮกเตอร์)
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แบบ 24 แถว 17 คัน
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง 43 คัน
รถยกตู้สินค้า 10 คัน
รถยกขนตู้สินค้าเปล่า 4 คัน
รถหัวลาก 94 คัน
เทรลเลอร์หางลาก 113 หาง
เทรลเลอร์หางลากแบบ Low bed 2 หาง
รถฟอร์คลิฟท์ 3.0 ตัน : 1 คัน, 5.5 ตัน : 7 คัน,
10.0 ตัน : 1 คัน, 15.0 ตัน : 1 คัน
ลานตู้สินค้า (CY) 13,410 ทีอียู
ปลั๊กสำหรับตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ 1,860 ช่อง

อีเมล์ ท่าเทียบเรือ D:
[email protected]

หมายเลขติดต่อ ท่าเทียบเรือ D:
Tel: +66 3840 8700
Fax +66 3840 8712