ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

แนวทางขององค์กรต่อการสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต้องไปพร้อมๆกัน HPT เป็นส่วนหนึ่งของท่าเทียบเรือที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆทุกทวีป ,เราดูแลผู้คน , ชุมชน และเมืองที่เราดำเนินธุรกิจ หลายทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ CSR ของเราเน้น เรื่องการศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้…

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คุณอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารง…

รายงานความยั่งยืน ปี 2022 โปรดใช้ ลิงก์นี้ เพื่อดูรายงา…

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเท…

ปีนี้ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จับมือกับ คณะพาณิชยนาวีน…

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงา…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ได้เข้าร่วมโครงกา…

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา Mr. Stephen Ashworth ก…

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (…

จดหมายเปิดผนึก จาก Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดกา…

วันที่ 25 มิถุนายน 2563, บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 5 มิถุนายน 2020, วันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัท ฮัทชิส…

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการท่าเรือที่ใ…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะผู้แทนจ…

Page 1 of 21 2