ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

แนวทางขององค์กรต่อการสร้างสรรค์เพื่อสังคม

ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต้องไปพร้อมๆกัน HPT เป็นส่วนหนึ่งของท่าเทียบเรือที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆทุกทวีป ,เราดูแลผู้คน , ชุมชน และเมืองที่เราดำเนินธุรกิจ หลายทศวรรษที่ผ่านมา โครงการ CSR ของเราเน้น เรื่องการศึกษา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

ปีนี้ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย จับมือกับ คณะพาณิชยนาวีน…

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงา…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ได้เข้าร่วมโครงกา…

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา Mr. Stephen Ashworth ก…

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (…

จดหมายเปิดผนึก จาก Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดกา…

วันที่ 25 มิถุนายน 2563, บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 5 มิถุนายน 2020, วันสิ่งแวดล้อมโลก บริษัท ฮัทชิส…

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการท่าเรือที่ใ…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะผู้แทนจ…

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ป…

วันที่ 19 เมษายน 2562 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไท…

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะนักศึกษ…

วันที่  29 ตุลาคม 2561 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย …

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท …

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะนักศึกษ…