ท่าเทียบเรือ A3

ท่าเทียบเรือ A3 เริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อปี 2006 โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี

ท่าเทียบเรือ A3 เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ ตั้งอยู่บนแอ่งจอดเรือ 1 ของท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า 350 เมตร ซึ่งติดตั้งด้วยเครื่องมือจัดการยกขนตู้สินค้าและสินค้าทั่วไป พร้อมอาคารจัดการสินค้า  โดยสามารถจัดการสินค้าได้ประมาณ 0.4 ล้านทีอียู

ข้อมูลทั่วไป

0
ความลึกที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง  (เมตร)
0
ความยาวหน้าท่า (เมตร)
0
พื้นที่ท่าเทียบเรือ (เฮกเตอร์)
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แบบ 20 แถว 2 คัน
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง 6 คัน
รถยกตู้สินค้า 2 คัน
รถยกขนตู้สินค้าเปล่า 1 คัน
รถหัวลาก 21 คัน
เทรลเลอร์หางลาก 21 หาง
เทรลเลอร์หางลากแบบ Low bed 2 หาง
ฟอร์คลิฟท์ 3.0 ตัน : 2 คัน, 4.5 ตัน : 1 คัน,
10.0 ตัน : 1 คัน
ลานตู้สินค้า (CY) 1,866 ทีอียู
ปลั๊กสำหรับตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ 408 ช่อง
สถานีคัดแยกและบรรจุตู้สินค้า (ขนาด) 3,000 ตารางเมตร

อีเมล์ ท่าเทียบเรือ A3:
[email protected]

หมายเลขติดต่อท่าเทียบเรือ A3
Tel: +66 3840 8700
Fax +66 3840 8712