ท่าเทียบเรือ C1&C2

ท่าเทียบเรือ C1 และ C2 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2007 โดยได้รับสัมปทานระยะเวลา 30 ปี

ท่าเทียบเรือ C1 และ C2 เป็นท่าเทียบเรือสำหรับตู้สินค้า ตั้งอยู่บนแอ่งจอดเรือ 2 ของท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่า 1,200 เมตร ติดตั้งด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และอาคารจัดการสินค้า  โดยปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าที่ใหม่ที่สุดที่ท่าเทียบเรือนี้สามารถปฏิบัติการร่วมกับเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจะเข้าเทียบที่ท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต และปัจจุบัน ท่าเทียบเรือ C1 และ C2 มีปริมาณสินค้าผ่านท่าประมาณ 2.4 ล้านทีอียูต่อปี

ข้อมูลทั่วไป

0
ความลึกที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมตร)
0
ความยาวหน้าท่า (เมตร)
0
พื้นที่ท่าเทียบเรือ (เฮกเตอร์)
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แบบ 22 แถว 11 คัน
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า แบบ 18 แถว 1 คัน
ปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง 33 คัน
รถยกตู้สินค้า 3 คัน
รถยกตู้สินค้าเปล่า 2 คัน
รถหัวลาก 48 คัน
เทรลเลอร์หางลาก 52 หาง
เทรลเลอร์หางลากแบบ Low Bed 2 หาง
รถฟอร์คลิฟต์ 3.0 ตัน : 3 คัน, 4.5 ตัน : 5 คัน,
10.0 ตัน : 1 คัน
ลานตู้สินค้า (CY) 9,528 ทีอียู
ปลั๊กสำหรับตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ 864 ช่อง
สถานีคัดแยกและบรรจุตู้สินค้า (ขนาด) 4,200 ตารางเมตร

อีเมล์ ท่าเทียบเรือ C1&C2:
[email protected]

หมายเลขติดต่อ ท่าเทียบเรือ C1&C2
Tel: +66 3840 8700
Fax +66 3840 8712