เทคโนโลยีอันทันสมัย

ที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เราสรรหาและเลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าและการปฏิบัติการของเราอย่างแท้จริง เราติดตั้งเทคโนโลยีอันทันสมัยในการควบคุมการปฏิบัติการทั้งหมดภายในท่าเทียบเรือ รวมถึงการวางแผนงานลานพักตู้สินค้า การวางแผนเรือ การปฏิบัติการภายในท่าเทียบเรือ และการปฏิบัติการของเรือขนส่งสินค้า ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติการโดยรวม การใช้งานอุปกรณ์ และประสิทธิผลจากการปฏิบัติการ

เทคโนโลยีที่เราใช้ที่ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

เทคโนโลยีการควบคุมระยะไกล

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ก้าวขึ้นเป็นผู้นำและได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านการใช้งานนวัตกรรมและความปลอดภัย ด้วยการนำอุปกรณ์ควบคุมการปฏิบัติการระยะไกล เข้ามาใช้ในท่าเรือแหลมฉบังเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์การพัฒนาท่าเทียบเรือตู้สินค้าในประเทศไทยอย่างแท้จริง นวัตกรรมนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพของท่าเรือแหลมฉบัง สร้างความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติการปั่นจั่นยกตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ

ระบบการจัดการท่าเทียบเรือ

เราภูมิใจนำเสนอเทคโนโลยี nGen ระบบปฏิบัติการสำหรับท่าเทียบเรือแบบครบวงจร ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยฮัทชิสัน พอร์ท โดยระบบ nGen จะช่วยให้เราสามารถควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติภายในท่าเทียบเรือทั้งหมด ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่ให้การเชื่อมโยงนี้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติการสามารถวางแผนและเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเทียบเรือและชายฝั่งได้

HPT General Cargo, Ro-Ro และ CFS Management System (HPT GCMS)

HPT GCMS เป็นระบบที่ให้ข้อมูลการยืนยันของการระบายและลำเลียงสินค้าทั่วไป การจัดการลานพักตู้สินค้า และการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือแบบเรียลไทม์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำของการปฏิบัติการ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี EDI เข้ามาใช้เพื่อลดความต้องการในการใช้แรงงานและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยมนุษย์ และเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลและความแม่นยำ เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โดยระบบ EDI ได้รับการสนับสนุนโดยระบบของฮัทชิสัน พอร์ท ทั้งหมด เช่น BAPLIE, CODECO และ COARRI ข้อมูลจะสามารถแลกเปลี่ยนได้ผ่านกลไกหลากหลายรูปแบบระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยอีเมล หรือ SFTP

บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและพัฒนาวิธีการชำระค่าบริการ ท่าเทียบเรือของเราได้นำบริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ง่ายมากขึ้น ผ่านตู้ ATM หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ