แหลมฉบัง

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย
88 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
ชลบุรี 20230
ประเทศไทย
Map →

หมายเลขโทรศัพท์: 038 408 700 ,033 045 958
หมายเลขโทรสาร: 038 408 711

ปฏิบัติการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงเทพ

191 ตึกสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 11 ห้อง 5
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
Map →

วันธรรมดา: 08:30 – 17:30
วันเสาร์ / อาทิตย์: ปิดทำการ

       

ติดต่อฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

สมัครงาน หรือ ฝึกงาน

โทรศัพท์: +66 3840 8700
โทรสาร: +66 3840 8712
อีเมล์: hr.recruit@hutchisonports.co.th

ตรวจสอบข้อมูลเรือ

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:1111
โทรสาร: +66 3840 8714
อีเมล์: ops.planner@hutchisonports.co.th

ตรวจสอบสถานะตู้สินค้า

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:2222
โทรสาร: +66 3840 8714
อีเมล์: ops.planner@hutchisonports.co.thสอบถามค่าภาระและเอกสาร

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:3333
โทรสาร: +66 3840 8715
อีเมล์:
Import Container: ops.import@hutchisonports.co.th
Export Container: ops.export@hutchisonports.co.th
Empty Container: ops.empty@hutchisonports.co.th
OAC Billing and Tariff: ops.bill@hutchisonports.co.th
Barge Operations: ops.barge@hutchisonports.co.th
Rail Operations: ops.rail@hutchisonports.co.th
Documentation Supervisor: ops.docsup@hutchisonports.co.th

ฝ่ายโรงพักสินค้า (CFS)

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:4281/4282 (C1&C2)
โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:2181/2182 (A2, A3)
โทรสาร: +66 3840 8716
อีเมล์: ops.cfs@hutchisonports.co.th

สินค้าทั่วไป

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:3211/2267
โทรสาร: +66 3840 8720
อีเมล์: ops.gc@hutchisonports.co.thเรื่องทั่วไป

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:4823
โทรสาร: +66 3840 8720
อีเมล์: ca@hutchisonports.co.th