แหลมฉบัง

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย
88 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
ชลบุรี 20230
ประเทศไทย
Map →

หมายเลขโทรศัพท์: 038 408 700 ,033 045 958
หมายเลขโทรสาร: 038 408 711

ปฏิบัติการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงเทพ

191 ตึกสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 11 ห้อง 5
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
Map →

วันธรรมดา: 08:30 – 17:30
วันเสาร์ / อาทิตย์: ปิดทำการ

       

ติดต่อฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

สมัครงาน หรือ ฝึกงาน

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 4125 – 4126
โทรสาร: +66 3840 8712
อีเมล์: [email protected]

ตรวจสอบข้อมูลเรือ

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 1111

ท่าเรือ A2A3   1211 – 1219

ท่าเรือ C1C2   4211 – 4215

ท่าเรือ ชุด D   4511 – 4519

โทรสาร: +66 3840 8714
อีเมล์: [email protected]

ตรวจสอบสถานะตู้สินค้า

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 2222

ท่าเรือ A2A3   1221 – 1226

ท่าเรือ C1C2    4221 – 4229

ท่าเรือ ชุด D    4541 – 4545

โทรสาร: +66 3840 8714
อีเมล์: [email protected]

สอบถามค่าภาระและเอกสาร

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 3333

ท่าเรือ A2A3  2250-2255

ท่าเรือ C1C2  4555-4556

ท่าเรือ ชุด D  4531-4532

โทรสาร: +66 3840 8715
อีเมล์:
Import Container: [email protected]
Export Container: [email protected]
Empty Container: [email protected]
OAC Billing and Tariff: [email protected]
Documentation Supervisor: [email protected]

ฝ่ายโรงพักสินค้า (CFS)

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 1283

ท่าเรือ A2A3   1280-1283

ท่าเรือ C1C2   4282 – 4284

ท่าเรือ ชุด D    4536 – 4537

โทรสาร: +66 3840 8716
อีเมล์: [email protected]

สินค้าทั่วไป

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 3211 หรือ 2267
โทรสาร: +66 3840 8720
อีเมล์: [email protected]

เรื่องทั่วไป

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext: 4824 – 4826
โทรสาร: +66 3840 8720
อีเมล์: [email protected]

ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ