แหลมฉบัง

บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย
88 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
ชลบุรี 20230
ประเทศไทย
Map →

หมายเลขโทรศัพท์: 038 408 700 ,033 045 958
หมายเลขโทรสาร: 038 408 711

ปฏิบัติการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงเทพ

191 ตึกสีลมคอมเพลกซ์ ชั้น 11 ห้อง 5
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
Map →

วันธรรมดา: 08:30 – 17:30
วันเสาร์ / อาทิตย์: ปิดทำการ

       

ติดต่อฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย

สมัครงาน หรือ ฝึกงาน

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:4125/4126
โทรสาร: +66 3840 8712
อีเมล์: [email protected]

ตรวจสอบข้อมูลเรือ

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:1111
โทรสาร: +66 3840 8714
อีเมล์: [email protected]

ตรวจสอบสถานะตู้สินค้า

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:2222
โทรสาร: +66 3840 8714
อีเมล์: [email protected]

 

สอบถามค่าภาระและเอกสาร

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:3333
โทรสาร: +66 3840 8715
อีเมล์:
Import Container: [email protected]
Export Container: [email protected]
Empty Container: [email protected]
OAC Billing and Tariff: [email protected]
Barge Operations: [email protected]
Rail Operations: [email protected]
Documentation Supervisor: [email protected]

ฝ่ายโรงพักสินค้า (CFS)

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:4281/4282 (C1&C2)
โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:2181/2182 (A2, A3)
โทรสาร: +66 3840 8716
อีเมล์: [email protected]

สินค้าทั่วไป

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:3211/2267
โทรสาร: +66 3840 8720
อีเมล์: [email protected]

 

เรื่องทั่วไป

โทรศัพท์: +66 3840 8700 Ext:4823
โทรสาร: +66 3840 8720
อีเมล์: [email protected]