ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ และคุณอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯ ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับหอผู้ป่วยหนัก เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ขาดโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง โดยมี นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการ และนายแพทย์จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ และ นางขนบเนตร แสงประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยแยกโรค เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ HPT ได้ให้การสนับสนุนสมทบทุนแก่โรงพยาบาลแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนใกล้เคียงท่าเรือแหลมฉบัง โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมในการรักษาผู้ป่วยหนักเป็นมูลค่ากว่าล้านบาท รวมถึงสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยฝ่าวิกฤตโรคระบาด อนึ่ง การสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลในชุมชนใกล้เคียง ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงการเติบโตของชุมชนไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ