ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

วันที่ 10 พฤษภาคม   เรือคอนเนอร์ขนาดใหญ่ 3 ลำ จากกลุ่มพันธมิตรสายการเดินเรือชั้นนำระดับแนวหน้า ต่างๆ เข้าเทียบท่า ที่ท่าทียบเรือชุด ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมๆ กันเป็นครั้งแรก

โดยเรือทั้ง 3 ลำ มีความยาวตลอดลำเรือ ตั้งแต่ 366 ถึง 399 เมตร  และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ท่าเทียบเรือชุด จะได้รับมอบปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า จำนวน 4 คัน

และปั่นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยางอีก 8 คัน ซึ่งอุปกรณ์ยกขนตู้สินค้าทั้งหมดนี้ ใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายตู้สินค้า และยกระดับการบริการแบบองค์รวม

ให้กับลูกค้าสายการเดินเรือและผู้ใช้บริการท่าเรือฮัทชิสันฯ ของเรา