อาณัติ มัชฌิมา

ประธานบริหารงานทั่วไป

คุณอาณัติ เข้าร่วมทำงานกับ กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2003 โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลทีมด้านกลยุทธ์การดำเนินงาน และพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจท่าเรือ ของกลุ่มบริษัทฮัทชิสันฯ ในประเทศไทย ในปี 2009 – 2011 ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ปี 2012 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และต่อมาในปี 2016 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการโครงการ ให้กับ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศอังกฤษ ณ ท่าเรือ เฟลิกสโตว์ จากนั้นกลับเข้ามา ในปี 2017-2020 เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฎิบัติการ ในกลุ่ม บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุด ก่อนดำรงตำแหน่งประธานบริหารงานทั่วไป ของฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี 2021

จากประสบการณ์ทำงานของเขาในอุตสาหกรรมท่าเรือและการขนส่ง รวมถึงการนำเข้าส่งออก ตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งนับเป็นเวลารวมกว่า 20 ปี ปัจจุบันเขาได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน ในการพัฒนางานบริหารท่าเรือของกลุ่มบริษัท ฮัทชิสันฯ

คุณอาณัติ สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเอเชียน ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาบริหารธุรกิจทั้งสองปริญญา และระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย