ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการของ กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท (ประเทศไทย) คณะผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันฉลองการให้บริการตู้สินค้าผ่านท่า ครบ 35 ล้านทีอียู นับตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2545

Mr. Ashworth ได้กล่าว ขอบคุณลูกค้า สายเรือ รวมถึงผู้ใช้บริการท่าเรือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดัน ให้บริษัทฯ ก้าวสู้ความสำเร็จในครั้งนี้