ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา Hutchison Ports Thailand (HPT) ผู้ให้บริการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่ที่สุดในท่าเรือแหลมฉบังและประเทศไทย ประสบความสำเร็จจากการทำลายสถิติเดิมในการปฏิบัติการยกขนตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 217 ตู้ ขึ้นจากเรือขนส่งสินค้า M. V. HONG KONG EXPRESS ด้วยเครนหน้าท่าที่ควบคุมการปฏิบัติการจากระยะไกลภายในท่าเทียบเรือชุดดี ระหว่างเวลา 13:00-14:00 น. ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเดิมด้วยการยกขนตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยได้สูงถึง 43 ตู้ต่อชั่วโมงต่อเครน