ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย Kobe University และมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ท่าเทียบเรือ C1C2 พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจท่าเทียบเรือของ HPT