ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือของโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ชุด D (ระยะที่2) ร่วมกับ คุณพลพัฒ กรรณสูต กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองบริษัท ร่วมพิธีลงนามซึ่งจัดขึ้น ณ Visitor Center ท่าเทียบเรือชุด D ท่าเรือแหลมฉบัง
การก่อสร้างในสัญญาดังกล่าว ประกอบด้วย ลานวางตู้สินค้าทั่วไปและลานวางตู้สินค้าควบคุมอูณหภูมิ ประตูผ่านเข้า-ออกรถบรรทุกแบบอัตโนมัติ อาคารวิศวกรรม และอาคารบริหาร ทั้งนี้ การก่อสร้างจะเริ่มในเดือนเมษายน 2022 และจะแล้วเสร็จภายในสามปี
เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ท่าเทียบเรือชุด D จะสามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าได้ราว 3.5 ล้าน ทีอียู พร้อมปฏิบัติการด้วยรถหัวลากอัตโนมัติไร้คนขับและรถหัวลากไฟฟ้า ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ขนาด super post-panamax จำนวน 17 ตัว และปั้นจั่นยกตู้สินค้าในลานแบบล้อยาง 43 ตัว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและควบคุมจากระยะไกล (remote control) ทั้งหมด
ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือชุด D ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้าแห่งแรกของโลกที่ใช้รูปแบบการปฏิบัติการขนย้ายตู้สินค้าด้วยรถหัวลากระบบอัตโนมัติ ร่วมกับการปฏิบัติการรถหัวลากยกขนตู้สินค้าแบบมีคนขับ