ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

“นับตั้งแต่วันแรกของปฏิบัติการในท่าเรือแหลมฉบัง เราอยู่ในฐานะท่าเทียบเรืออันดับหนึ่งของท่าเรือแหลมฉบังมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี… ความมุ่งมั่นของกลุ่มฮัทชิสัน พอร์ท ช่วยให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะและยั่งยืนได้สำเร็จ” – Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้