ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย (HPT) เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน ผลการดำเนินงานในปี 2564 และทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565

ภายในงาน Mr. Stephen Ashworth กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคุณอาณัติ มัชฌิมา ประธานบริหารงานทั่วไป บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันข้อมูล

ด้านความยั่งยืน และการปรับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจ

นอกจากนี้ HPT ยังได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามในช่วง Q&A และรับชมปฏิบัติการขนย้ายตู้สินค้าภายในท่าเรือด้วยรถหัวลากอัตโนมัติ หรือ Autonomous Truck ขณะปฏิบัติงานจริงในท่าเทียบเรือชุด D ท่าเรือแหลมฉบัง

ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือแห่งแรกของโลกที่ปฏิบัติการขนย้ายตู้สินค้าภายในท่าแบบผสมโดยใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ควบคุมโดยมนุษย์

โดยกิจกรรมต้อนรับสื่อมวลชนจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19