ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เพศชาย อายุ 21-35 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือวิชาชีพเทคนิค มีประสบการณ์ด้านการขับรถฟอร์คลิฟท์ในคลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีใบรับรองด้านการขับรถฟอร์คลิฟท์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะ, ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา