ONLINE SERVICES
TRACK YOUR CONTAINER »

เพศชาย อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาวิชาชีพเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้กระทำความผิดทางอาญา